Lydmåling​

Vi udfører bygningsakustiske målinger.

Målingerne udføres ofte i forbindelse med godkendelse af nybyggeri og/eller renovationsarbejde, og udføres generelt hvor der ​kræves dokumentation for overholdelse af bygningsreglementet eller bygherrekrav. 

- Luftlydisolation

- Trinlydniveau

- Installationsstøj (typisk ventilation, toiletskyl, elevator)

- Efterklangstid

- Trafikstøj indendørs (i form af måling af facadedæmpning kombineret med beregning af facadeniveau)

- Trafikstøj udendørs (beregning efter Nord2000 af facadeniveau og støj på udendørs arealer)

Beregning af trafikstøj kan også være i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Desuden kan beregning af trafikstøj på facaderne ligge til grund for beregning af funktionskrav til vinduerne for overholdelse af det indendørs trafikstøjsniveau.

Kontakt os

Dansk Boligtjek ApS

CVR: 30083229

www.dansk-byggevarme.dk er også en del af Dansk Boligtjek ApS

​Telefon

70 300 230

​Certificerings områder: DS/EN ISO 9001:2015 Energimærkning af en- og flerfamiliehuse m.v. | DS/EN ISO 9972:2015 Blowerdoor test af bygninger​

Har du spørgsmål?​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt