Blower door test

Vi udfører blower door test af nyopførte og eksisterende bygninger.

Eksisterende bygninger

Det er i dag ikke et krav at der skal udføres blower door test på eksisterende bygninger.

Det er dog en god ide at foretage en måling af bygningen, eksempelvis i forbindelse med renovering og energioptimering.

Utætheder i dampspærren kan i værste fald medfører alvorlige bygningsskader i form af fugtophobning og angreb af skimmelsvamp i bygningens konstruktioner.

Blower door test kan også med fordel bruges til bygningsundersøgelser i forbindelse med lugtgener i etagebyggeri eller til kontrol af brandskel, eksempelvis på skoler o.lign.

Bygningens tæthed måles ved at der under testen monteres en justerbar dør med indbygget ventilator. Måleudstyret er koblet til en PC med installeret software der styrer hastigheden på ventilatoren således målingerne kan foretages nøjagtigt.

Eventuelle utætheder/luftsstrømme påvises ved hjælp af teknisk hjælpeudstyr som varmefølsomt kamera, flowmåler eller røgpinde.

Nyopførte bygninger

Bygningsreglementet stiller krav til hvor utæt et nybyggeri må være. Ifølge BR18 må der maksimalt være utætheder svarende til 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal, ved BR18 lavenergi er kravet 0.7 l/s pr. m² opvarmet etageareal, når bygningen er sat under tryk på 50 Pa. Der skal måles ved både under -og overtryk.

Bygningens tæthed måles ved at der under testen monteres en justerbar dør med indbygget ventilator. Måleudstyret er koblet til en PC med installeret software der styrer hastigheden på ventilatoren således målingerne kan foretages nøjagtigt.

Er tæthedskravet overholdt, udfærdiges en rapport som kan bruges til dokumentation overfor de kommunale byggemyndigheder.

Såfremt bygningen ikke kan overholde tæthedskravet kan eventuelle utætheder påvises ved hjælp af teknisk hjælpeudstyr som varmefølsomt kamera, flowmåler eller røgpinde.

Vi benytter udstyr fra Minneapolis Blower door og udfører blower door test af både små og store bygninger.

Kontakt os

Dansk Boligtjek ApS

CVR: 30083229

www.dansk-byggevarme.dk er også en del af Dansk Boligtjek ApS

​Telefon

70 300 230

​Certificerings områder: DS/EN ISO 9001:2015 Energimærkning af en- og flerfamiliehuse m.v. | DS/EN ISO 9972:2015 Blowerdoor test af bygninger​

Har du spørgsmål?​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt