Energimærkning

Læs om love og regler for energimærkning her: www.ens.dk

Lovens primære formål er at fremme energibesparelser og øge effektiviteten for anvendelse af energi i bygninger.

Energimærkning er lovpligtig og skal udføres for disse ejendomstyper:

  • Enfamiliehuse til beboelse
  • Tofamiliehuse, når lejligheden til beboelse for sælger eller køber udgør mindst halvdelen af den samlede ejendom
  • Ejerlejligheder
  • Stuehuse til landbrugsejendomme uden landsbrugspligt
  • Udlejede enfamiliehuse
  • Etageejendomme
  • Ejendomme med blandet bolig og erhverv

Mærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt af både vejret og af de vaner, som bygningens brugere har.

Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand.

Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.

Mærkeskalaen går fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

Kontakt os

Dansk Boligtjek ApS

CVR: 30083229

www.dansk-byggevarme.dk er også en del af Dansk Boligtjek ApS

​Telefon

70 300 230

​Certificerings områder: DS/EN ISO 9001:2015 Energimærkning af en- og flerfamiliehuse m.v. | DS/EN ISO 9972:2015 Blowerdoor test af bygninger​

Har du spørgsmål?​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt