​Telefon: 40 18 50 28

E-mail: se@danskboligtjek.dk

Hvad er termografering

​Termografering er måling af temperaturforskelle. Metoden baserer sig på, at alle overflader udsender infrarød stråling i en mængde der afhænger af overfladens temperatur.

Til termografiske målinger benyttes et infrarødt kamera. Kameraet måler den infrarøde stråling og angiver overfladens temperatur. Resultatet af målingen er et billede, der viser variationer i overfladetemperaturer.​

Dansk Boligtjek -  Lyøvej 38 - 8370 Hadsten - Telefon: 40 18 50 28 - CVR: 27759289