​Telefon: 40 18 50 28

E-mail: se@danskboligtjek.dk

Energirammeberegning​

En energirammeberegning omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning.

Bygningsreglementet foreskriver, at der i forbindelse med opførelse af et nye bygninger skal udføres en energirammeberegning. 

Energirammeberegningen vedlægges til ansøgningen om byggetilladelse som dokumentation for at bygningen lever op til de i bygningsreglementet gældende energikrav.

Bygningen skal inden ibrugtagning energimærkes på grundlag af energirammeberegningen. Det er derfor vigtigt at beregningen opdateres hvis der sker ændringer i løbet af byggeperioden.

Hos Dansk Boligtjek udføres energirammeberegningen af en energivejleder, energikonsulent eller bygningsingeniør, hvilket garanterer høj faglighed og kvalitet i beregningen.

Dansk Boligtjek -  Lyøvej 38 - 8370 Hadsten - Telefon: 40 18 50 28 - CVR: 27759289