​Telefon: 40 18 50 28

E-mail: se@danskboligtjek.dk

Energimærkning​

I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved nybyggeri, salg og udlejning samt regelmæssigt for bygninger med et samlet etageareal på 1.000 m² eller derover.

Energimærkning af bygninger har to formål:

  1. Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
  2. Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt af både vejret og af de vaner, som bygningens brugere har.

Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand.

Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.

Mærkeskalaen går fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

Dansk Boligtjek har samarbejde med flere firmaer der er certificeret efter ISO 9001:2008 med supplerende krav i Energistyrelsens notat af 14. april 2008: Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning. Certificeringen gælder både små og store bygninger hvilket betyder at vi kan tilbyde energimærkning af alle typer bygninger.

Dansk Boligtjek -  Lyøvej 38 - 8370 Hadsten - Telefon: 40 18 50 28 - CVR: 27759289