​Telefon: 40 18 50 28

E-mail: se@danskboligtjek.dk

Bygningsreglementets krav

​Bygningsreglementet stiller strenge krav til nyopførte bygningers tæthed:

  • Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.
  • For lavenergibygninger 2015 må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m².
  • For lavenergibygninger 2020 må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 0,5 l/s pr. m².

Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.

Utætte bygninger betyder et stort varmetab og det er en dårlig forretning både for dig, samfundet og miljøet.

Dansk Boligtjek -  Lyøvej 38 - 8370 Hadsten - Telefon: 40 18 50 28 - CVR: 27759289

​Aarhus Afd. Marselisborg  -  Havnevej 56, st.  -  8000 Aarhus C,  -  Telefon: 70 22 25 25  - Mail: se@danskboligtjek.dk