​Telefon: 40 18 50 28

E-mail: se@danskboligtjek.dk

Blowerdoor test​

Der monteres en ventilator (blower) i en af husets udvendige døre. Blæseren/ventilatoren er styret af en pc, som måler trykforskellen mellem ude og inde, og dermed kan styre tryk i bygningen samt hastighed på ventilatoren.


Via ventilatoren trækkes alt luft ud af bygningen for at skabe undertryk i huset. Undertrykket medfører, at luft, for at udjævne undertrykket, finder vej ind i huset via husets utætheder i klimaskærmen.


Den luftmængde, som i løbet af denne proces kører gennem huset, måles og udtrykkes som et gennemsnit i liter pr. sekund pr. kvadratmeter (l/s m²).


Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnit af over – og undertryk. Prøvning af luftskifte sker på grundlag af DS/EN 13829, bygningens termiske ydeevne – bestemmelse af luftgennemtrængelighed – prøvningsmetode med over/undertryk skabt af ventilator.

Hvis der måtte være utætheder:

De aktuelle utætheder i en bygning kan identificeres ved hjælp af røg, vindmåler eller termografering.​

(et termografikamera, kan tydeligt dokumentere forskellen på varm og kold indstrømmede luft, ved hjælp af forskellige farvegengivelse)​​

Dansk Boligtjek -  Lyøvej 38 - 8370 Hadsten - Telefon: 40 18 50 28 - CVR: 27759289

​Aarhus Afd. Marselisborg  -  Havnevej 56, st.  -  8000 Aarhus C,  -  Telefon: 70 22 25 25  - Mail: se@danskboligtjek.dk